...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދެއްވުން
މ.
ދިނުން މިބަހުގެ މާތްގޮތާއި އެންމެ މާތްގޮތް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަވަރަށްދެއްވުން . ހިންމަވައިދެއްވުން . ހިންމެވުން . ހެއިޖެއްސުން . ނަސްރުގެ އާޔަތް . ބަރަކާތްލެއްވުން . ބަތާ ދެއްވުން . އިޖާބަކުރެއްވުން . ދަރުމަދެއްވުން . ދަތުރުޞަލަވާތް . ތައުފީޤުދެއްވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ