...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދެވަނަ
ނއ.
(1) ދޭކަށްވާ.
(2) ދޭއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަށަންބަންތަކުބީރު . ހަޅަ . ހަތުރަނބި . ހިތުލީބޮލިނެގުން . ހެލިވަތްހެލުން . ހޭ . ހޮނިހިރު . ނިހާލި . ރަނަހަމާދިކޮށި . ރަސްކަނދެ . ރީނދޫ އުރަހަކަންނެލި . ބަނޑުވައްއަކުރު . ބުރުނު . ކަށިނެތްމިޔަރު . ކަނޑުކަޅުއޮށް . ކަޅުއޮށް . ކައިރު . ކަވަރުމަޑޫ . ކުޑަކިލެގެ . އަލުން . އިއްދައިގައިއިނުން . އިސަބަ . އިސްރާއީލް . އިސްދޫދަރިކޮޅު . އެކުވެރިދައުލަތްތައް . ވަނަ . ވަރި . ވަރުވާ . ވަރުލުން . ވައްޖިދުވާލަވަބައި . ވަގޮށް . މުއްޓާ . މެދުބަދަ . މެދުދިހަ . މެދުދޮށި . މެދުލަވަ . ފ . ފަރުގަދި . ފާރޮށި . ފާސްކުރިހެދުން . ފިހާރައަށްދާ ކުޅިގަނޑު . ފުރަހަޅަ . ފެބުރުއަރީ . ދަވައިލުން . ދިހަވަޅު . ދެސަޖިދަމެދުއިނުން . ދޭއް . ތައުވަކަރަ . ތިންވަނަ . ތިޔަ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ