...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދެވަނަބޮޑުހަނގުރާމަ
ނ.
މީލާދީން 9391 ން 5491 އަށް ހިނގި ދުނިޔޭގެ ހަނގުރާމަ.
މި ހަނގުރާމައިގައި އެއްކޮޅުގައި ތިބީ ޖަރުމަނު ވިލާތާއި އިޓަލީވިލާތާއި ޖަޕާނެވެ.
އަނެއްކޮޅުގައި ތިިބީ ފަރަންސޭސި ވިލާތާއި އިނގިރޭސި ވިލާތާއި ސޯވިއެޓް ޔުނިއަނާއި އެމެރިކާއާއި ޗައިނާއެވެ.
މި ހަނގުރާމައިގައި 29 މިލިޔަން ސިފައިންބައިވެރިވިއެވެ.
ގާތްގަނޑަކަށް 94 މިލިޔަން ސިފައިން މަރުވިއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ