...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދެވަން
ނއ.
(1) ނުރަޔާއި އިސްތައްޓާހުރި.
މިސާލު:
ދެވަންތުނބުޅި.
(2) ޒުވާން އުމުރާ މުސްކުޅި އުމުރާ ދެމެދުގެ އުމުރު.
މިސާލު:
ދެވަންފުރާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ދެވަން . ދެވަންފެރާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ