...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދެވަރު
ނ.
(1) ހަވަރުބެހިފައިވާ މައިގަނޑު ދެބައި.
އެއީ އިސްތިންވަރާއި ފަސް ތިންވަރެވެ.
ނއ.
(2) އެއްވަރުނޫން.
އިސްތިންވަރަކީ، އިސްވަރު، ހަކުރާވަރު، ވެލާނާވަރު، ފަސްތިންވަރަކީ، މާފަތްވަރު، ދަހަރާވަރު، ފާމުދޭރިވަރު މިއެެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބޮޑުދަންމަތި . ފަރަގުވުން . ދެބުރާންތި . ދެބުރާންތިކޮށްލުން . ދެވަރުންއެއްވަރުކޮށްލުން . ދެވަރެން އެއްވަރޮވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ