...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދެވަރުންއެއްވަރުކޮށްލުން
"ދެވަރުންއެއްވަރުކޮށްލުން" މ.
(1) ހާލުބޮޑުވާވަރަށް މީހެއްގެ ގައިގައި ތަޅައިގަތުން.
(2) މިލާނުމިލާ ވަރަށް އެއްޗެއް ފޮޅިކޮށްލުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ދެވަރުންއެއްވަރުކޮށްލުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ