...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދެވި
ނ.
(1) ޚިޔާލީ ފުރޭތައެއް.
(2) ދެވުން މިބަސް ކުރުވުމުގެ މާނައިގައި ބުނާގޮތް.
(3) ކަމަކާމެދު މާބޮޑަށް އުފެދޭ ޝައުޤު.
މިސާލު:
އޭނާ އެހެރީ މޫދަށް އެރުމަށް ދެވިހިފައިފައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަތްދެވި . ހިއަތޮނަ . ހިޔަދެވިބޯ . ހިޔަދެވިކަމަނާ ބޯ . ހިޔަތޮނަ . ހީވަނީ ރެވިތެޔޮ ވަށައިގެން އުޅޭހެން . ހެއްދެވިހައި . ރަނގަބީ . ރަންދަވާދު . ރިޔަންކޮޅު . ރިޔަންކޮޅުއެޅުން . ބަނޑަށްހިފުން . ބަނޑަށްދެމުން . ބަރުޒަންޖީމައުލޫދު . ބުޅަވެރީ . ބުދިކަޅު . ބޮޑުތާހީދު . ކަށީގައިހިފުން . ކަށްޑެވިމުޅަދެވި . ކައްތިރިއެޅުން . ކިއްސަށްދެވި ވަކިއެޅުން . ކިއްސަށްދޯވި . ކިއްސައްދެވި . ކުޑަފޫޅު . ކެނބުން . ކޮއްތަކާއި ހެދުމަކާލިބުން . އާވީގެ . އިރިއިރިލުން . އެތި . އޮޑީބަޔާޙަވާލުވުން . ވަޅުގަނޑުވަރު . ވެސްނޫ . މައުޖޫދުވުން . މަލިކުތާހީދު . މަޖުނޫނު . މާރުޖެހުން . މުހިންމު . މުޅަފުރޭތަ . މޮޑަދޯވި . މޮޑެދޮއްވާ . މޮޑޮދޮވި . ފާސްކުރިހެދުން . ފުރި . ފޫރުންބަ . ފޭހިއެރުން . ދުނިޔެއަށްފާޅުކުރެއްވިގޮތަށް . ދެކުނުއަރުމާޒު . ދެވި . ތަވަޅޮ . ތުކި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ