...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދެވެލިބެދުނުހިސާބު
ނ.
(1) ހުދުވެއްޔާއި ކަޅުވެއްޔާ ގުޅޭ ހިސާބު.
(2) ކަޅުފަހާއި ހުދުފަސް ބެދުނު ހިސާބު.
(3) ދެފަސްދޭތެރެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ