...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދެވެލިފެންފަށް
ނ.
(1ދިޔަވަރު) އެންމެ ވޮޑޭއިރު ރާޅު ޖަހާ ހިސާބު.
މިހިސާބުގައި ދިޔަވަރު އަޑިވުމުން ހުއި، ރާޅުބިސް، އަކިރިފަދަ ތަކެތި ޖަމާވެފައި ހުންނާނެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ