...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދެމަފިރިން
ނ.
އަނބިމީހާއާއި ފިރިމީހާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހައްދުފަށަށް އެރުން . ނަގިލިކެނޑުން . ނޫފަންނަދަރި . ބައިވެރިޔާ . ފިރި . ދެކަނބަލުން . ދެމަފިރި ކަނބަލުން . ދެމަފީރުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ