...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދެމާނަބަސް
ނ.
އެބަހަކުން އެއްމާނައަށްވުރެ ގިނަ މާނަ ދޭވަހާ ބަސް.
މިސާލު:
(ހ) އުނދޯލީ ވަސް ބިދުނީތާއެވެ! އަނެއްކާ ވަހެއް ގަންނަންވީ ދޯއެވެ.
ގަންނާނީ ގަދަވަހެކެވެ.
(ށ) މިމަލުގައި ހުންނަނީ ގަދަ ވަހެކެވެ.
ވީމާ ތިޔަމަލުގައި ވަހެއް ނުގަނެވޭނެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ