...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދެމިހުރުން
މ.
(1) ކަމެއްގައި ސާބިތުވެ ހުރުން.
(2) އުވިނުގޮސް ހުރުން.
(3) މަރުނުވެ ހުރުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިތްވަރުކުރުން . ފިލާނުދިއުން . ދެހިތެއްނެތުން . ދެމީހީށުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ