...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދެމުން
ބެހޭ ގޮތުން މީހެއްގެ ނުރުހުމުގައި ތަނަކަށް ގެންދިއުން.
މިސާލު:
ފައިސާ ދައްކާނެކަމަށް ބުނެބުނެ އޮއްވާވެސް އަހަރެން ކޯޓަށް ދަމައިފިއެވެ.
(11) ކަމަކާއި ބެހޭގޮތުން އެތަނަކަށް މާގިނައިން ގެންދިޔުން.
މިސާލު:
ފަނޑިޔާރުގެއަށް ދަމާތާ ވަރަށް ގިނަދުވަސް ވެއްޖެއެެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަންމޯ . ހިރުދެމުން . ހިލުއްދަލާ . ހޮނދު . ނާރުދެމުން . ނިދިނޭވާ . ނޭވާގިލުން . ނޯށްދެމުން . ރަނބިކޫއްތުން . ރަނގަބީ . ރަތްކަނދޮޅު . ރޮނގުއެޅުން . ރޮނގުދެމުން . ބަނދަރުކެހުން . ބަދި . ބާނިވެއްދުން . ބުއިން . ބޫހިލުން . ބޮކިލުން . ބޮޑުގުގުރީގައި ވާޖެހުން . ބޯބޯމަތިންގެންދިއުން . ބޯދޮށުން ކަންނެޔޮދެމުން . ކަނދުބުޑު . ކަންހިމުން . ކުނބުނެގުން . ކޫއްތުން . ކޮރައިލުން . އަކަޖެހުން . އަލަނާސި . އިސްއެރުން . އުބާވުން . އުޅާހަށްދެމުން . އޮރިދެމުން . އޮއި . އޮފިލުން . ވަކަދެމުން . ވަތަށްގޮނޑިލުން . ވަލްދެމުން . ވަގަބަދުނާމު . ވާޅަށްދެމުން . ވާޅާކަށްދެމުން . ވާޅައޮޑުން . ވާކެނޑުން . ވާދެމުން . ވާގަތުން . ވިލުން . ވޮޑޭތުނޑި . މައްދުކުރުން . މަގުފުޅައްފޭލިދެމުން . މަގުފޭލިދެމުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ