...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދެމެދު
ނ.
(1) ދެއެއްޗެއްގެ ދޭތެރެ.
(2) ދެމީހެއްގެ ދޭތެރެ.
(3) ދެކަމެއްގެ ދޭތެރެ.
(4) ދެތަނެއްގެ ދޭތެރެ.
(5) ދެވަގުތެއްގެ ދޭތެރެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަނދަލަ . ހަނދުވަރުމޫސުން . ހަނގުރާމަ . ހަރުވާޅު . ހަޅަ . ހައެއް . ހައްޓި . ހަވާ . ހަވީރު . ހަތަރެއް . ހަތާވީސް . ހަތެއް . ހަތްތަރި . ހާރުދަން . ހިހޫކަން . ހިރިމި . ހިރުމަހުރަ . ހިރުމާ . ހިތާވުން . ހިސާބު . ހުރަ . ހުޅަނގު . ހުޅަނގު މޫސުން . ހުޅަނގުފަރާތް . ހޭވަތުވައްގަނޑު . ނަވަހައްޓި . ނަވަހަތްތަރި . ނަވައި . ނަވަވަންނަ . ނަވަތިރީސް . ނަވާރަ . ނަވާވީސް . ނަވާޅީސް . ނަވާހި . ނަވާނަވައި . ނާސްތާ . ނިވާފަތް . ނިތް . ނުވައެއް . ނުލުފަނޑިހި . ނޫ . ރަނގަބީ . ރައުޟާ . ރަތްރީނދޫ . ރަތްވިލާދަޅަމަތި . ރީނދޫކުލަ . ރުނބާ . ރުއްދަނޑި . ރޭގަނޑު . ބަނޑުވާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ