...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދެފަހަރަކަށް މަރެއްނުވާނެ
"ދެފަހަރަކަށް މަރެއްނުވާނެ" (މުސްކުޅިބަހެއް) މަރުވާފަދަ ކަމަކާ ކުރިމަތިލާން ދާއިރު ބުނާ، ހިތްވަރުގެ ބަހެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ދެފަހަރަކަށް މަރެއްނުވާނެ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ