...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދެފަށްހުޅި
ަހާއިރު، އިސްތަށިގަނޑު އޮޅައިލުމަށް، ފޮތިން ހަދައިފައި އޮންނަ އެއްޗެއް، މިއީ، ގާތްގަނޑަކަށް ހަތަރު އިންޗި ފުޅާމިނުގެ ހަނިދިގު ފޮތިކޮޅެއް ބާރަށް އޮޅައިލައިގެން ހަދައިފައި އޮންނަ އެއްޗެކެވެ.
މިއީ އިސްތަށިގަނޑު ކުރުވީމައި ހުޅުޖެހުމަށް ބޭނުން ކުރާ އެއްޗެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ