...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދެފަށްރާޅު
ނ.
(1) އެކުއެކުގައި އަންނަދެރާޅު.
(2) އެއްރާޅުގެ މަތީގައި އަނެއްރާޅު ހުންނަގޮތަށް އަންނަރާޅު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ދެފަށްރަޅޮ . ދެފަށްކެހެރި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ