...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދެފަށްލާމު
ނ.
އަރަބިލިޔުމުގައި ލާމާއި އަލިފުއެއްކޮށް ލިޔުމަށްޓަކައި ބޭނުންކުރާ ގޮތެއް.
މިގޮތަށް ލިޔުނީމާ އޮންނާނީ މިހެންނެވެ.
،
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ލަމަލިފު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ