...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދެފަށްލާޖަހައި ކުރެހުން
"ދެފަށްލާޖަހައި ކުރެހުން" މ.
ލިޔެލާ ޖަހާއިރު ދެކުލައިގެ ދެފަށްލާ ދުއްވުމަށްފަހު މަތީފަށް ކެނޑޭގޮތަށް ކުރެހުމެއް އެޅުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ދެފަށްލާޖަހައި ކުރެހުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ