...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދެފިކުރުމަތީގައި ހުރުން
"ދެފިކުރުމަތީގައި ހުރުން" ގބ.
ކަމެއްކުރާނީ ބާވައޭ ނުވަތަ ނުކުރާނީ ބާވައޭ ހީވެ ހީވެ ހުރުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ދެފިކުރުމަތީގައި ހުރުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ