...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދެފެންދޭތެރެ
ނ.
މުޅިން އަޑިޔަށް ނުގޮސް ކިރިޔަކިރިޔާ ފެނުން މައްޗަށް ހިކިލައިފައި ހުންނަވަރު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ދެފެންދިޔަ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ