...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދެދުނިޔޭން ގެއްލުން
މ.
މަޖާޒު:
ދުނިޔެއާއި އާޚުރަތުން ގެއްލުން.
މިހެންބުނެ އުޅެނީ :ހެޔޮކަމެއްނުކޮށް، ހުސްނުބައިކަންތައް ކުރާ މީހުނާމެދު ގައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ