...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދެދޮރު
ނ.
މީހެއްގެ ކުރިމަތިފަރާތު ދޮރާއި ފުރަގަސް ފަރާތު ދޮރު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ނިވާފަތް . ދިއުން . ދިޔުން . ތުރާތަން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ