...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދެދޮރޯށިދޭތެރެ
ނ.
އިހުގައި ހެންވޭރު ދޮރޯއްޓާއި، މާފަންނު ދޮރޯއްޓާއި ދަތުރަށް އަރައިވަޑައިގަންނަވާ ދޮރޯއްޓާއި، ސައްކަރަންޏާ ދޮރޯއްޓާއި މިހަތަރު ދޮރޯށީގެ އެތެރޭގައި އޮންނަ ހުސްބިން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ