...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދެތަނޑިމައު
ނ.
ދެތަނޑިހުންނަ މައު.
މިއީ އެއްފޫޓާއި ދެފޫޓާއި ދެމެދުގެ އުސްމިނެއްގައި ހެދޭ ނިސްބަތުން ގޮފިގިނަ ގަހެއްގައި އަޅާ މަލެކެވެ.
މި މަލުގައި ދެތަނޑިހުރެއެވެ.
އެއްތަނޑި ހުންނާނީ ގަހާއި ގުޅިފައެވެ .
އަނެއްތަނޑި ކުޑަކޮށް ގުދުކޮށް ގަހާއި ނުގުޅި ހުރެއެވެ.
މީގެ ތަފާތު ކުލަތައްހުރެއެވެ.
މީގެތެރޭގައި އެއްބަރިއަށް ފިޔަހުންނަ މަލާއި ފިޔަގިނަކޮށް ހުންނަ ބޮޑިމައު ހުރެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ