...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދެތުން
މ.
އެނގުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބޮސް . ބޮސްދިނުން . ކަދާކެނޑުން . ކިސް . ކިސްކުރުން . ވާތޮޅި . މިއަކަން . މިޔަކަން . ތުންފިއްތުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ