...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދެލަ
ނއ.
(ޏ..) ދިލަ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ނަލަހިކާ . ރަތްމަސް . ބަށިގަން . ބުންބެރު . ބޮޑުމަތާދަތި . ބޮޑުދެލަވަ އެއްކުރާލަވަ . ކަބީލާ . ކައްވާދު . ކައްވާދުކެނޑުން . ކަތުރާން . ކެމުޓާލަވަ . އަތްމަތީދަތި . އިލިޖެހުން . މަގަތު ފާލަން . މުސްކުޅިތާރަ . ފަންހުޅު . ފެންނަގާސަރަކަ . ދެބައިލަޝްކަރު . ލަންކި . ލަތާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ