...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދެލި
ަތަ ދިޔާ އެއްޗެއް.
މިތަފާތު ކުލަކުލައިގައި ހުރެއެވެ.
(3) ދަރުފަދަ ތަކެތި އެނދީމާ އަޅިޔަށްނުވެ ހުންނަބައި ފުނޑައިގެން އޮޑިދޯނި ފަހަރުގެ ބޭރުގައިލާން ތައްޔާރުކުރާ ދިޔާ އެއްޗެއް.
(4) ދުމުގެ ސަބަބުން އުފެދޭ ކަޅު އެއްޗެއް.
(5) (ބދ) ރޯނުން ހަދާފައި ހުންނަ ދައު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިތްއޮންނާނީ ދެލިގަނޑެއްހެންނެވެ. ކަންއޮންނާނީ ވެލިގަނޑެއްހެންނެވެ. . ނާށިއަނގުރު . ރަފުކޮޕީ . ރިބަން . ރޮނގުދަމާ ކަށިގަނޑު . ބިލު . ބޮނބިފަތްކަޅިހި . ބޮނބިދެލި . ކަށިގަނޑު . ކަރާދެލި . ކަރުބޮލަކުއެސިޑު . ކަޅިހި . ކަފާސް . ކާޕީ ދެލި . ކޮޕީ ދެލި . ކޯލާ . އަނގުރު . އަތްދޮށް . އުއިފެވުން . އޮޅުފަށަލަ . ވަކިގަނޑުކުރެހުން . ވިއްދައިއެޅުން . މަދިރިމަހަ . ފަންސުރު . ފަންސުރުގަލަން . ދަންދެލި . ދަވާދުދެލި . ދެލިހިނގުން . ދެލިހިއްކަނެކަރެދާހަ . ދެލިހިއްކާކަރުދާސް . ދެލިހިއްކުން . ދެލިބޭލުން . ދެލިކަރުދާސް . ދެލިކެނޑުން . ދެލިކޮޕީ . ދެލިއަޅާގަލަން . ދެލިއަޅާގުންބާ . ދެލިއިންޖީނު . ދެލިއުނބު . ދެލިއުނގުޅުން . ދެލިއެރުން . ދެލިއޮނބާ . ދެލިއޮނބޮ . ދެލިފިހި . ދެލިފިހިޖެހުން . ދެލިދަވާދު . ދޭލި . ދޭލިހިއްކާކަރޮދާސް . ދޭލިކަރުދާސް . ދޭލިކެނޑުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ