...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދެލިހިއްކާކަރުދާސް
ނ.
(1) ދެލިވަންނަގޮތަށް ހަދައިފައި ހުންނަ ކަރުދާސް.
(2) ދެލިއަޅާ ގަލަމުން ލިޔާއިރު ދެލިހިއްކަން ބޭނުންކުރާ ކަރުދާހެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ