...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދެލިނިވުން
މ.
ދަރާއި، ނާއްޓާއި، ބޮނބިފަދަ ތަކެތި ރޯކޮށްގެން ރަނގަޅަށް އެންދުމަށްފަހު ހުލިވެ އަޅިޔަށް ނުވަނީސް ފެންޖަހައި ނުވަތަ ވެލިއަޅައި ނިވުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ