...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދެލިކަރުދާސް
ނ.
(1) ދެލިކޮޕީ.
(2) އެއްޗެއް ޢިބާރާތްކުރާ އިރު ފުރަތަމަނޯޓުކުރާ ކަރުދާސްގަނޑު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ދެލިކޮޕީ . ދޭލިކަރުދާސް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ