...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދެލިކެނޑުން
މަތީމަޑޫ ހިމުންކުރުމަށް ދަށު މަޑުލުގެ މަތީކައިރީގައި ދެލިލައިގެން އެދެއްޔަށް މަތީމަޑޫ ހިމުންވާގޮތަށް މެށުން.
(2) ދެލިހޮޅި ލައްވައިގެން ލިޔާ ގަލަމުންލިޔާއިރު ދޭތެރެދޭތެރެއިން ދެލިނުހިނގުން.
(3) ގަލަމަށް ލައްވާ ދެލި ހޮޅީގައި ދެލިތައް ބައިބައިވެފައި ހުރުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ދޭލިކެނޑުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ