...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދެލިދަވާދު
ނ.
ފިލައާއި، ތަށިލިއުމަށް ހަދައިފައި ހުންނަ ދަވާދު.
މިހަދާފައި ހުންނާނީ، ދެލި ފުނޑައިގެންނެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ލިޔާދަވާދު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ