...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދެލުން
މ.
(ޏ) (1) ނޮޅުން.
(2) ދިލުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަރުވާޖެހުން . އިއްތައިލުން . މެދުބުޅިޔަށްނެގުން . މޮހައިލުން . ދަރުހިފުން . ދަރުބަނުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ