...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދެލޮނުމަސް
ނ.
ބައެއް ތަރުކާރީގައި ކައްކާލައިގެން ކާއެއްޗެއް.
މި ޢާއްމުކޮށް ކައްކަނީ ބަނބުކޭލުގައެވެދާލި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ދެލޮނުކެޔޮ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ