...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދެގަނޑެތި
ނ.
ބައެއް ކަހަލަ އެއްޗެހީގެ ދެއެއްޗަށް ކިޔާގޮތެއް.
މިސާލު:
(ހ) ދެގަނޑެތި މަހުން އަތުވެއްޖެ.
(ށ) ދެގަނޑެތި ޖައްސައިފައި ބޯލްޓް އަޅާށެވެ.
(ނ) ލައިގެންހުރި ދެގަނޑެތިނޫން އެއްޗެއްނެތެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަމަނުޖެހުން . ހަމަޖެހުން . ހަމަޖެއްސުން . ބަރައްކީލި . ބަރައްކީލިޖެހުން . ކަނި . ކަރުފަށް . ކަރުފަށްއެޅުން . ކާލި . އަސްޖެހުން . މޮހޮރު . ދެގަނޑެތި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ