...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދެގެދޭތެރެ
ނ.
އިހުގައި ގަނޑުވަރުތެރޭގައި ހުރި އުތުރުގެކޮޅާއި، ދެކުނުގެކޮޅާއި މިދެގެކޮޅުގެ ދޭތެރެއަށް ކިޔައިއުޅުނު ނަން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަތާވީސް ކިޔެވުން . ނާބަބޭލުން . ދަންބެރުބޭލުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ