...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދެގެދޭތެރޭމީހުން
މ.
ހަނގުބޭކަލުންގެ ތެރެއިން ހިމެނޭ ބައެއް.
މިމީހުންގެ ވަޒީފާއަކީ ރަދުން ރަސްމީ އިއްޒަތުގައި ތަންތަނަށް ވަޑައިގަންނަވާއިރު އަރިހުގައި ބަޑިހިފައިގެން ދިއުމެވެ.
މިމީހުންގެ ރަސްމީ ހެދުމަކީ އޮށަނިމަލު ހެދުމެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ