...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދޭ
އމ.
(1) ދިއުން މިބަހުގެ އަމުރު.
(2) ދިއުން، މިބަހުގެ ވާކަން.
(3) ދިނުން މިބަހުގެ ވާކަން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަ . ހަށަފާޅަ . ހަނދާނީހަދިޔާ . ހަނދާނީފިލާ . ހަނދާނީލިޔުން . ހަނދު . ހަނދުވަރީ . ހަނދުވަރީގަސް . ހަނދުވަރުގޮޅާ . ހަނދޭގިރިކަން . ހަނާފާޅަ . ހަނާދޭސަ . ހަންމުށި . ހަންޑިހެލެނބެލި . ހަންޑިކާށި . ހަންޑިކުންނާރު . ހަންޑިކުރާ . ހަންޑިވޮށް . ހަރާންފަދަތޯއްޗެއް . ހަރާދު . ހަރާދުކިއުން . ހަރުބޭސް . ހަކަވެޅާ . ހަކަތަ . ހަކާ . ހަކި . ހަކުރުދެންޏާ ބޮޑުބޭބެ . ހައިވަކަރު . ހައިޖާނު . ހައެއްކަ . ހައްޕޮނޑި . ހަމަލަ . ހަފޮޅުން އެތެރެވެއްޖިއްޔާ ބަޔެއް އޮންނާނެ . ހަދިޔާ . ހަދިޔާބަޑި . ހަތަރުކަންކަށި . ހަތައިވަރަ . ހަތަވިވަރަ . ހަތާ . ހަތާވީސް ކިޔެވުން . ހަތިމާ . ހަތްބިންފާޅަ . ހަތްތެލި . ހަލަބޮލި . ހަލަބޮލިކަން . ހަލަވެލި . ހަލާދަނޑި . ހާހޯ . ހާލަކުންފަހަރަކު . ހާސިލު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ