...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދޭހަކުރުން
މ.
(1) ބުނާއެއްޗެއް އޮޅުންފިލުވުން.
(2) ބުނާއެއްޗެއް ދެނެގަތުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަތުލުން . މާނަކުރުން . މޭރުންކުރުން . ފަހުމުކުރުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ