...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދޭހަވުން
މ.
(1) އޮޅުންފިލުން.
(2) އެނގުން.
(3) ފަހުމުވުން.
(4) ވިސްނުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބޮލަށްވަނުން . އިރުދޭމާ . އެނގުން . މާނަވުން . މޭރުންވުން . ފަހުމުވުން . ދޭހަވިއުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ