...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދޭށެ
ނ.
(ޏ.ސ.) ދޮށި މިބަހުގެ 2، 3، 4 މި މާނަތައް ބަލާ!
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހޮނޑަލިކަނދު . ކިބަކުރުން . ކިތަންމެ . ފިޔަވައި . ފުއްކެނޑުން . ލޯގަނޑުކެނޑުން . ގޮޅިޖެހިފޮތް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ