...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދޭއް
ނ.
(1) ގުނުމުގެ ދެވަނަ ޢަދަދު.
(2) 2.
(3) އެކަކާއި ތިނަކާއި ދެމެދުގެ އަދަދު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ނައްކާރަ . ބައްދަލު . ބައްދަލުކުރުން . ބައްދަލުވުން . ބައްތިރީސް . ބަޔާނަވައި . ބަޔާޅީސް . ބާހައްޓި . ބާހަތްތަރި . ބާރަ . ބާވަންނަ . ބާވީސް . ކަސިޔާރު . ކަސިޔާރުވުން . ކުސަފުރުން . ކޭރުވުން . އަކުޑިވުން . ވާލު . ފާހިތި . ފޭ . ދާފަރާ . ދުއި . ދެވަނަ . ތަބުލާ . ގިރިސް . ގޮލެއާ . ސުރެ . ޗޭނުބުލޮކް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ