...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދޭވާނި
ނ.
(1) ތަޢުޒީރުކުރާ މީހާ.
(2) އިހުގައި ސަރިއަތް ކުރާތަންތާނގައި ޕިޔޯނެއްގެ ވަޒީފާ އަދާކުރާ މިހާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ފުލުސްކުޅި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ