...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދޭވުން
މ.
(1) ލަކުޑިގަނޑެއް ކީހަން ކީސްއެޅުން.
(2) ސަމާސާގެ ގޮތުގައި އަނެކަކާ ދިމާކޮށްލުން.
(3) އަޅައިގަނެގެން އުޅުން.
(4) (ސ) ދަތްއެޅުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ