...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދޭމީހާދިނަސް ކާމީހާވާނީ ބަލައިގެންކާށެވެ
"ދޭމީހާދިނަސް ކާމީހާވާނީ ބަލައިގެންކާށެވެ..
(ހަރުބަހެއް) ތިމާއަށް މީހަކު އެއްޗެހިތަކެއް ދިންކަމުގައިވިޔަސް އެލިބިގަންނަންވާނީ އެކަށީގެންވާ މިންވަރަކަށްކަން އަންގައި ދިނުމުގެ ގޮތުން ބުނެއުޅޭ ބަހެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ދޭމީހާދިނަސް ކާމީހާވާނީ ބަލައިގެންކާށެވެ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ