...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދޭފަތް
ނ.
އެއްޗެހިކައްކާއިރު ހަލަންގެންގުޅޭ، ފަތިކޮށް އެއްކޮޅަށް ފުޅާކޮށް ހަދައިފައި އޮންނަ ހަނިދިގު އެއްޗެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ނައިބުފަތް . ބޮޑުފޮތިކެނޑުން . ފޮތި . ދެއްޕަތް . ދޯހަތް . ދޯފަތް . ގޮމަތަނަ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ