...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދޭދަރު
ނ.
މޫދުގައި ހުންނަ ގަލުގައި ހިމަކޮށް ހެދޭ ރަތްކުލައާއި ރީނދޫ ކުލައިގެ އެއްޗެއް.
މިއީ ބޭހަށް ބޭނުންކުރާ އެއްޗެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ދެއުދަރަ . ދެއުދަރޮ . ދެލްދަރޮ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ