...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދޭތިންއެކައްޗަށްހިފުން
ގބ.
(1) ކަމެއް ޙާޞިލްކުރުމަށް ނުވަތަ ކާމިޔާބު ކުރުމަށްކުރާ ގަދަ ހިތްވަރަށް ބުނެއުޅޭ ބަހެއް.
(2) ކަމެއް ކާމިޔާބު ވަންދެން ނުވަތަ މަރުވަންދެން ކަމެއް ހާސިލުކުމުގެ މަސައްކަތުގައި އެމިހުރުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ