...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދޭތެރެ
ނ.
(1) ދެމީހެއްގެ ނުވަތަ ދެއެއްޗެއްގެ ނުވަތަ ދެވަގުތެއްގެ ނުވަތަ ދެ ތަނެއްގެ ނުވަތަ ދެކަމެއްގެ ދެމެދު.
(2) މީހަކާ ނުވަތަ ކަމަކާ ނުވަތަ ތަކެއްޗަކާ ބެހޭގޮތުން މިސާލު:
(ހ) އޭނާއާދޭތެރޭ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހައިވަކަރު . ހަތަރުކަންކަށި . ހަތާވީސް ކިޔެވުން . ހުއްޓި . ހުދުލައްފާނަ . ނާބަބޭލުން . ނިދިޖެހުން . ރޮނގުދަމާ ކަށިގަނޑު . ބަނޑު . ބަނޑުގައު . ބަކަރިދަނޑި . ބަދަ . ބަގިޔާ . ބަޑިހެލުން . ބާބިލިދޮށް . ޅިނދު . ކަށަވަރު . ކަށިނަރު . ކަށިގަނޑު . ކަނދުރާ . ކަންފިލާ . ކަޅިހިއަބު . ކައިވަތުދެކޮޅުއަނގޫފުރަ . ކައްގަނޑު . ކަޑައްތު . ކުނބުނެގުން . ކޮޕީކަރުދާސް . ކޯނާ . ކޯތާފަތް . އަހުރު . އަނގަތޮރުފުން . އަރަ . އަވަސްއަވަހަށް . އަތިރި . އަތުރު . އަތުރުކަން . އަތުރުވުން . އާދައިގެއިސްކޫލުފޮތް . އިރުވައިކޮލި . އުށް . އުށްޖެހިމަރުވަޅި . އެފުރިކާފާނަ . އޮލަ . އޮޑިވަރުދުޅަ . ވަށިވަށީންދިނުން . މަކުޑި . މަތާ . މަތާޖެހުން . މާސްކުބިބީ . މެދު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ